Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Planlegg læring

Læringsdesign handlar om å planleggje og leggje til rette for undervisning og læringsaktivitetar. Vi gir deg tips til metodar og verktøy du kan bruke i arbeidet ditt som designar av gode læreprosesser for elevane dine.

Læringsressursar

Planlegg læring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?