Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kritisk tenking

Å kunne tenkje kritisk er ein føresetnad for å kunne utforske og utvikle kunnskap om ulike fenomen. Korleis legg du til rette for kritisk tenking i klasserommet?

Læringsressursar

Kritisk tenking