Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Skulestart

Steget frå 10. klasse til vidaregåande kan vere krevjande. Det same gjeld når du begynner med ein ny klasse. Her er nokre tips til ein god skulestart for elevar og lærarar.

Læringsressursar

Skulestart