Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kunstig intelligens

Kor intelligent er kunstig intelligens? Kva mogelegheiter ligg i teknologien? Vi undersøker temaet kunstig intelligens og set eit kritisk blikk på det igjennom ulike døme og problemstillingar.