Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Entreprenørskap

Liker du å klekke ut nye idéar og skape noko nytt? Då er du ein entreprenør! Her er tips til korleis elevar kan opprette ei verksemd eller styre eit prosjekt, og korleis lærarar kan støtte opp under entreprenørskap i undervisninga.

Læringsressursar

Entreprenørskap