Hopp til innhald

Nasjonal digital læringsarena

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Sjå caser for tverrfaglege tema

Verktøykassa

Har du lyst til å bli god til å presentere, eller vil du lære å studere smartare ved hjelp av riktig studieteknikk? Treng du råd om korleis du les mest mogleg effektivt til eksamen? I verktøykassa til NDLA finn du mange gode tips og råd!

Frå bloggen

Fagblogg
Utvikler samiske ressurser på NDLA
Jan Frode Lindsø

NDLA film

NDLA film er ei teneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tenesta lar deg sjå ei rekkje spelefilmar, kortfilmar, dokumentarar og seriar. Du kan òg sjå undervisningsfilm og filmklipp. Velkomen inn i filmen si verd!Velkomen inn i filmen si verd!

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Følg oss

NDLA har mange Facebook- og X-kontoar. Finn den som passar for deg, og følg oss