Frå bloggen

Fagblogg
Korleis lage gode grupper med elevarLaunch
  • CcDenne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår.
  • ByDu må alltid oppgi kven som har laga innhaldet.
  • NcDu kan ikkje tene pengar på bruk av dette innhaldet.
  • SaDu kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet.
Scanpix.no
Fagblogg
Prosjektarbeid på tvers av fagLaunch
  • CcDenne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår.
  • ByDu må alltid oppgi kven som har laga innhaldet.
  • NcDu kan ikkje tene pengar på bruk av dette innhaldet.
  • SaDu kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet.
Scanpix.no

NDLA film

NDLA film er ei teneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tenesta lar deg sjå ei rekkje spelefilmar, kortfilmar, dokumentarar og seriar. Du kan òg sjå undervisningsfilm og filmklipp. Velkomen inn i filmen si verd!Velkomen inn i filmen si verd!

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Følg oss

NDLA har mange Facebook- og Twitter-kontoar. Finn den som passar for deg, og følg oss!