Hopp til innhald

Nasjonal digital læringsarena

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Verktøykassa

Har du lyst til å bli god til å presentere, eller vil du lære å studere smartare ved hjelp av riktig studieteknikk? Treng du råd om korleis du les mest mogleg effektivt til eksamen? I verktøykassa til NDLA finn du mange gode tips og råd!
Sjå alle tipsa for elever herSjå alle tipsa for lærarar her

Frå bloggen

Fagblogg
Forslag til årsplaner fra NDLA
Vibeke Klungland

NDLA film

NDLA film er ei teneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tenesta lar deg sjå ei rekkje spelefilmar, kortfilmar, dokumentarar og seriar. Du kan òg sjå undervisningsfilm og filmklipp. Velkomen inn i filmen si verd!Velkomen inn i filmen si verd!

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Følg oss

NDLA har mange Facebook- og Twitter-kontoar. Finn den som passar for deg, og følg oss!