Hopp til innhald

Om NDLA

På desse sidene inviterer vi deg til å bli betre kjend med oss i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). NDLA er Noregs leiande produsent av digitale læringsressursar for vidaregåande opplæring.

Vi tilbyr meir enn 17 000 læringsressursar, fordelte på 146 eksamensfag, og vi jobbar kontinuerleg med utvikling av nye fag. Ressursane våre er opne og fritt tilgjengelege. Du finn dei på nettstaden ndla.no.