Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Datatryggleik

Halvparten av alle menneska på jorda har i dag tilgang til internett. Aldri før har så mange kunna kommunisere med kvarandre. Moglegheitene dette gir oss er enorme, men bringer også med seg farar. Både som privatpersonar og arbeidstakarar må vi tenkje på datatryggleik i kvardagen.

Læringsressursar

Datatryggleik