Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken(DKS) er ei nasjonal ordning som gir elevar over heile landet årlege kunst- og kulturopplevingar. Her får du lære meir om DKS og få tips om korleis du kan integrere opplevingane i undervisninga.

Læringsressursar

Den kulturelle skulesekken