Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Idéutvikling og kreative metodar

Verda treng ny kunnskap og nye måtar å løyse problem på. Her er nokre tips til korleis de i fellesskap kan utvikle idear og presentere dei på ein måte som fangar merksemd. Du lærer også nokre kreative metodar som du kan bruke i arbeidet ditt i mange fag.

Læringsressursar

Idéutvikling og kreative metodar