Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Digitale verktøy

Tips til digitale verktøy som du kan bruke i undervisning, i eige læringsarbeid og i samhandling med andre.

Læringsressursar

Digitale verktøy