Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Yrkespraksis

I dette emnet finn du ressursar for elevar i yrkespraksis. Vi har samla malar for lære- og arbeidsplan, praksislogg og vurdering av praksisrapport. Vi har òg laga eit forslag til vurderingsskjema for lærebedrifta og oppgåver til eleven knytte til det å vere utplassert.

Læringsressursar

Yrkespraksis