Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Skaldyr og blautdyr

Noreg er kjent for å ha friske og gode skal- og blautdyr, og vi har kanskje dei beste råvarene i verda. Vi har ei lang kystlinje og moglegheiter for å fange mange ulike sortar. Skaldyr og blautdyr blir ofte nytta til fest og selskap og kan varierast på ei rekkje ulike måtar.

Læringsressursar

Skaldyr og blautdyr