Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Feitt og feittstoff

Feittstoff finst i mange variantar. Margarin, olje og smør har ulike bruksområde og ulikt næringsinnhald.

Læringsressursar

Feitt og feittstoff