Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Fjørfe

Under nemninga fjørfe finn vi kalkun og kylling, som blir rekna for å vere blant dei sunnaste kjøtsortane våre. Fjørfe er nøytralt på smak og passar derfor godt saman med andre råvarer. Fjørfekjøt er allergivennleg og kan òg etast i dei fleste religionar.

Læringsressursar

Fjørfe