Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Dessertar

Etter ein salt middag smakar det ofte godt med noko søtt eller syrleg. Desserten si oppgåve er å runde av måltidet og setje prikken over i-en. Dessertar kan ein lage i mange ulike variasjonar, og dei er som oftast ei oppleving for både auge og gane.

Læringsressursar

Dessertar