Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Sensorikk og smak

Sensorikk er læra om sansane våre. Når vi skal bedømme mat, bruker vi sansane våre til å sjå, lukte, smake og kjenne. Som fagarbeidar innanfor restaurant- og matfag må du ha god kunnskap om grunnsmakane, om kva smakar som passar saman, og om viktigheita av ulike teksturar og fargar i maten.

Læringsressurser

Sensorikk og smak