Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Maskiner, utstyr og handverksevner

I arbeidet ditt som fagarbeidar innanfor restaurant- og matfag skal du lære å bruke ulike reiskapar. Dette er naudsynt for å kunne gjere jobben på ein tilfredsstillande måte.

Læringsressursar

Maskiner, utstyr og handverksevner