Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Mjølk og meieriprodukt

Mjølk og mjølkeprodukt er ein viktig del av kosthaldet for dei fleste nordmenn. Av mjølk og meieriprodukt får vi fleire næringsstoff som kroppen vår treng kvar dag.