Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Emballering og merking

Riktig emballasje og merking er viktig, både for at produktet skal halde på kvaliteten, og for at forbrukarane skal få dei opplysningane om produktet som dei har krav på etter lova.

Læringsressursar

Emballering og merking

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar