Hopp til innhald

Fagstoff

Sporing og merking av matprodukt

Sporing og merking av produkt er viktig for at alle ledd i produksjon og foredling skal kvalitetssikrast – frå råvarer til ferdig emballerte salsvarer.

CC BY-NC-NDSkrive av Einar Martin Kålen.
Sist fagleg oppdatert 07.06.2020

Læringsressursar

Emballering og merking

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar