Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

HMS, ergonomi og verneutstyr

HMS står for helse, miljø og sikkerheit, og kunnskap om HMS er ein sentral del av restaurant- og matfag. Faget fører til mange praktiske yrke der du må kutte, skjere, steikje, løfte og bere. Du er utsett for ulike farar som kan føre til store og livstrugande skadar.

Læringsressursar

HMS, ergonomi og verneutstyr