Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Poteter, ris og pasta

Ein riktig samansett rett må innehalde hovudråvare, grønsaksgarnityr, saus og metningsgarnityr. I Noreg er potet det mest nytta metningsgarnityret. Ris og pasta kan òg vere metningsgarnityr. Ofte kan metningsgarnityret i seg sjølv vere ein god hovudrett.