Hopp til innhold

Boring (TP-BRT vg2)

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Om faget Boring

I betaversjonen av programfaget Boring vil du finne alle læringsressursene som tidligere lå under programfaget Leting og Boring. Etter hvert vil innholdet bli fornyet, slik at det oppfyller kompetansemålene i fagfornyelsen. Følg med.

Læringsressurser

Om faget Boring

Boring

I dette emnet beskrives utstyr, boremetoder og borestrengsberegninger for de vanligste boreoperasjonene. Emnet Boring omfatter brønnkontroll, borevæsker, boremetoder, boreutstyr og beregninger som er sentrale i boreoperasjoner. Vi ser også på boreproblemer og vanskelige boreoperasjoner.

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Du er her