Hopp til innhold

Fagstoff

Borevæskens primære funksjoner

De primære funksjonene er å ha kontroll på trykket i brønnen, rense hullet og å lage en tynn, tett filterkake på brønnveggen slik at minst mulig borevæskefiltrat presses inn i formasjonen.
Bentonitt slurry. Foto.
Åpne bilde i et nytt vinduSentralt i emnet:

  • Borevæske
  • Trykkontroll
  • Hullrensing
  • Filterkake
  • Filtertap


Trykket i borevæsken skal balansere formasjonstrykket under statiske betingelser (stillestående):

p (bar) =
0,0981 x densitet (sg) x vertikalt dyp (m)

p (psi) =
0,052 x densitet (ppg) x vertikalt dyp (ft)


Trykkbalanse

For å ha kontroll på trykket i brønnen, må det brukes en borevæske med densitet som gir høyere hydrostatisk trykk i brønnen enn trykket som er i porene i formasjonen.

Poretrykket i formasjonen avhenger av vekten av de overliggende formasjonene, om reservoarformasjonen er selvbærende eller er hjulpet av formasjonsvæsken og/eller tektonisk aktivitet.

For lavt hydrostatisk trykk på borevæsken kan gi innstrømning i brønnen fra formasjonen, og det kan også forårsake hullproblemer under boringen. Dersom borevæsken har for høyt hydrostatisk trykk i brønnen kan man risikere tapt sirkulasjon (loss) og/eller fastkjørt borestreng.

Trykk i brønn og formasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er ønskelig at borevæsketrykket er noe over poretrykket, slik at hullveggen får støtte, men ikke så høyt trykk at det forårsaker sprekk i formasjonen.

Væskestrømning i brønn. Illustrasjon.


Hullrensing

Borevæsken skal også rense hullet for partikler som løsner når vi borer (borekaks). Det viktigste for hullrensingen er væskens hastighet på utsiden av borestrengen. Borevæskens hastighet bør være så stor som mulig.

I store hullseksjoner kan det være vanskelig å oppnå høy nok hastighet fordi borestrengens ytre dimensjon er relativt liten i forhold til det store hullet. Det betyr at ringrommet har et stort volum, noe som gjør at hastigheten på væsken faller i dette området. For lav hastighet kan til en viss grad kompenseres med å øke borevæskens viskositet.

Det kan være vanskelig å fjerne borekakset i avviksbrønner og horisontale brønner, fordi det kan være vanskelig å oppnå gode strømningsforhold.

Flere forhold påvirker evnen til å løfte og fjerne borekaks, som størrelse og form på kakset, borestrengens rotasjonshastighet (RPM), væskens hastighet, viskositet, gelestyrke og densitet.Slamtap i brønnen. Illustrasjon.


Filterkake

Den tredje primærfunksjonen er å holde borevæskefiltratet adskilt fra formasjonen. Det er viktig å unngå væsketap til formasjonen i reservoarseksjonen ettersom filtratet kan skade formasjonen. Skaden kan medføre redusert produktivitet på grunn av nedsatt permeabilitet. Slik skade i formasjonen omtales som skin.Hjelpevideo:

Filterkake demo

Det gjøres ved at borevæsken skaper en tynn, sterk, og mest mulig ugjennomtrengelig langs brønnveggen. Filterkaken skal hindre borevæske og fra borevæsken i å migrere inn i permeable soner på grunn av overtrykket som borevæsken skaper i brønnen.

Filterkaker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Det vil alltid oppstå litt tap av væske til formasjonen før de faste partiklene og i borevæsken danner filterkaken. Filterkakens oppgaver er å redusere væskestrøm inn i formasjonen, stabilisere hullet, kontrollere tapt sirkulasjon (fluid loss) og minimere differensiell fastkjøring (differential sticking).

For å minimere filtertap bør differensialtrykket mellom brønnen og porene i reservoaret ikke være for stort. Dersom det likevel blir for høyt filtertap kan det tilsettes filtertapsreduserende kjemikalier.

Tap av borevæskefiltrat til formasjonen kan være ødeleggende. Det kan skade formasjonen og gjøre logge- og formasjonsevalueringsdataene ukorrekte. Filtratet kan også gi formasjonsskade i form av nedsatt permeabilitet i reservoaret på grunn av at faststoff eller polymerer fra borevæsken blokkerer poreåpninger. Slik formasjonsskade kan få store konsekvenser i form av at brønnen ikke klarer å produsere eller injisere så mye som forventet.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Boring