Hopp til innhold

Fagstoff

Utstyret nederst i borestrengen

Utstyret som brukes i nederste del av borestrengen. velger vi etter hvor og hvordan vi skal bore. Det er spesialverktøy som utfører boring, styring og logging.
Loggestreng. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

BHA for boring

Utstyret som brukes i nederste del av borestrengen, velger vi etter hvilken seksjon som skal bores, hvilken formasjonstype som skal bores, og hvilken brønnbane som skal lages (, eller vinkel).


er alt utstyr som er nederst i borestrengen. Borerørene inngår ikke i BHA. De er forbindelsen mellom BHA og boredekk.

Det vanligste utstyret i en borestreng er

 • borkrone (bit)
 • enveisventil (float valve)
 • hullåpner (hole opener)
 • underreamer
 • slammotor (mudmotor)
 • vinkelbygger (steerable system)
 • by-pass valve
 • måleutstyr (measurement while drilling, som forkortes MWD)
 • loggeutstyr (logging while drilling, som forkortes LWD)
 • stabilisator (stabilizer)
 • frigjøringsverktøy (jar)
 • tunge borerør (heavy wall drill pipe)
 • vektrør (drill collar)

Bruksområder i ulike seksjoner i brønnen

I de to første seksjonene skal brønnen være vertikal. Det er viktig med mye vekt i BHA for å bore vertikalt, noe vi oppnår ved å bruke flere lengder med vektrør. Vi bruker en stabilisator for å sentrere borestrengen i hullet og på den måten unngå differensiell fastkjøring. Ofte bruker vi hullåpner i BHA slik at utboringen av det store hullet skjer gradvis i lengderetningen.

I de påfølgende seksjonene i brønnen er det vanlig å bruke utstyrskomponenter som kan bygge, holde og droppe vinkel. Alternativene som brukes, er slam-motor og et roterende styrbart system (RSS).

Logging i brønnen

For å bekrefte at vi har oppnådd ønsket vinkel, er det vanlig å bruke MWD-utstyr som måler nøyaktig posisjon på borkronen. Det er vanlig å inkludere LWD-utstyr for å kunne logge formasjonsdata i brønnen i de to siste seksjonene. Eieren av feltet (oljeselskapene) velger hvilke logger som skal brukes i BHA, for å få viktig informasjon om formasjon og formasjonsvæske.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Boring