Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

 

I denne læringsstien går vi gjennom de ulike loggdataene som hentes inn, hva de viser oss, og hvordan vi skal forstå en sammensatt logg. Du lærer også litt om loggesondene som brukes.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • forklare loggesondenes virkemåte
  • beskrive informasjonen som hentes ut fra loggene
  • forklare hovedtrekk i reservoaret ut fra en sammensatt logg