Hopp til innhold

Fagstoff

Brønnlogging i borefasen

Brønnlogging gjennomføres i reservoardelen av brønnen. Informasjonen som hentes inn, brukes til å danne et samlet bilde av reservoaret slik at man kan velge den beste kompletteringen for brønnen.
BHA i brønnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Brønnlogging

Brønnlogging kan utføres på borestrengen som en del av BHA, da kalles det LWD – Logging While Drilling, altså logging som gjennomføres samtidig med boreoperasjonen.

En annen metode er logging på elektrisk kabel. Da kobles alle loggesondene sammen og kjøres inn i brønnen på kabel. Den utføres etter at borestrengen er trippet ut av brønnen.

Logging utføres i nedre del av brønnen, i og nær reservoaret. Derfra ønsker vi så mye informasjon som mulig, både om type formasjon og om formasjonsvæske.

De vanligste loggene som hentes ut, er gammastråling, resistivitetslogg, temperaturlogg, nøytron-/densitetslogg og sonisk logg. Gammastrålelogg måler naturlig stråling fra formasjonen og kan si noe om formasjonstype. Resistivitetslogg måler elektrisk motstand og kan si noe om porøsitet og væsketype. Nøytron-/densitetslogg sier noe om tetthet/porøsitet. Sonisk logg måler lydbølgers hastighet og kan si noe om bergartstype.

Informasjonen settes sammen i en logg slik at den kan tolkes som et helhetsbilde. Samlet informasjon forteller oss om området er drivverdig, og hvilke hensyn vi må ta før vi velger kompletteringsløsning.

Relatert innhold

Brønnlogging brukes for å finne ut mer om bergartene. Ulike loggeverktøy finner formasjonens densitet og porøsitet og formasjonsvæskenes egenskaper.

Med loggesonder innhentes informasjon om bergartene og formasjonsvæskene. Informasjonen brukes som grunnlag for å velge utbyggingsløsning i feltet.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 16.05.2017

Læringsressurser

Boring