Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien ser vi på hvordan borestrengen utsettes for strekk- og kompresjonskrefter i brønnen, og hvordan vi beregner grenseverdiene i utstyret slik at vi unngår overbelastning.

 

 


Før du begynner på stien, bør du kjenne til de vanligste borestrengsoppbygningene (BHA). Du bør også forstå forholdet mellom tverrsnittareal, ytre diameter (OD) og indre diameter (ID) i et rør.

 

Vi bruker DDH som oppslagsverktøy til oppgavene.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • beskrive de ulike belastningstypene som virker på borestrengen i brønnoperasjoner
  • beregne antall vektrør som er nødvendig for å få riktig vekt på borekronen (formelbruk)
  • beregne Margin of Overpull og forklare hva denne grenseverdien brukes til
  • forstå hvordan boreframdriften kan forbedres ved hjelp av riktig antall vektrør og riktig vekt på borekronen

Du bør gjøre flere oppgaver for beregning av WOB, nødvendig antall vektrør i BHA og Margin of Overpull slik at du blir trent i detaljene.