Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien ser vi nærmere på borevæskens sentrale egenskaper og hvordan disse testes i et laboratorium.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til egenskapene som de ulike tilsetningsstoffene bidrar med til borevæsken
  • kunne beregne riktig mengde tilsetningsstoff for å oppnå ønsket egenskap i borevæsken
  • kjenne til testeinstrumenter og testmetoder for å undersøke boreslammets egenskaper
  • kunne utarbeide rapport om funn fra test av boreslam