Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om borevæskens primære funksjoner?

Borevæskens oppgaver i brønnen deles inn i primær- og sekundærfunksjoner. De primære funksjonene er de viktigste. Her kan du sjekke om du kan dem godt nok.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs