Hopp til innhold

Boring (TP-BRT vg2) - BETA

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Boring

I dette emnet beskrives utstyr, boremetoder og borestrengsberegninger for de vanligste boreoperasjonene. Emnet Boring omfatter brønnkontroll, borevæsker, boremetoder, boreutstyr og beregninger som er sentrale i boreoperasjoner. Vi ser også på boreproblemer og vanskelige boreoperasjoner.

Læringsressurser

Boring