Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien ser vi nærmere på utstyr som brukes til boring, både vanlig boring og retningsboring.

   


  Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

      •    navngi komponentene og sette disse inn i arbeidsstrengen for boring
      •    beskrive verktøyets oppbygning og oppgave i BHA
      •    forklare verktøyets virkemåte i brønnen