Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien ser vi nærmere på utstyr som brukes til boring, både vanlig boring og retningsboring.

 


Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

    •    navngi komponentene og sette disse inn i arbeidsstrengen for boring
    •    beskrive verktøyets oppbygning og oppgave i BHA
    •    forklare verktøyets virkemåte i brønnen