Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Eksempel på borestrengsberegning med DDH-oppslag

En borestreng består vanligvis av borerør (drill pipe), tunge borerør (heavy weight drill pipe) og vektrør (drill collar). Vi må regne ut hvor mange drill collars (DC) som må brukes for å få riktig vekt på borekronen (WOB).
DDH og kalkulator. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi må sjekke om strekket som oppstår i toppen av borestrengen på grunn av vekten av rørene, er innenfor akseptabel verdi, da regner vi strekket T. Vi beregner også hvor mye vi kan trekke med (margin of overpull) i tilfelle vi setter borestrengen fast i brønnen.

Eksempel på borestrengsberegning

Dette eksempelet viser følgende borestrengsberegninger:
a) Nødvendig lengde drill collar
b) Strekk øverst i borestrengen
c) Margin of Over Pull
d) Sikkerhetsfaktor

Opplysninger om borestrengen:

Borestrengen settes sammen av ulike typer rør slik at vi oppnår best mulig bore-effektivitet. Vi tar hensyn til brønnens lengde og vinkel, og borevæskens densitet.

  • Borestrengslengde: 2500 m
  • Hullvinkel: 10°
  • Densitet, borevæske: 1,42 sg
  • Drill collar (DC): 7" x 2 ½", Lengde av en DC: 9,10 m
  • Nøytralpunkt: 80 %
  • WOB: 20 tonn
  • Heavy Wall Drill pipe (HWDP): 5" Range II, Connection: NC50
  • Lengde HWDP: 102,30 m (11)
  • Drill pipe (DP): 5", 19,5 lb/ft, Grade S-135, Premium Class, Connection: 5 1/2" FH

a) Før vi starter med å sette inn tall i formelen for LDC, må vi finne vekten på den drill collar-typen som skal brukes i borestrengen i DDH.
Drill collar størrelse 7" x 2 ½" veier 170,04 kg/m.
Deretter regner vi ut oppdriftsfaktor (k):

k=1-dmuddstål = 1-1,427,85 = 0,819

Nå er alle nødvendige størrelser kjent og vi kan finne hvor lang seksjonen av DC må være. Informasjon til formelen finner du i Bruk av Drilling Data Handbook.

LDC =105·WOBcos α ·FPN·PDC·k

LDC =105·20cos10·80·170,04·0,819

LDC=182,29 m

Dette er den samlede lengden. Vi må dividere denne lengden med lengden på én drill collar, som er 9,1 m, for å få antall drill collar som skal brukes:

Antall DC = 182,299,1 = 20,03 = 21DC

En må alltid runde opp for ikke å få for kort drill collar-seksjon; altså skal vi her bruke 21 lengder med drill collar og den reelle lengden med drill collar blir:

LDC = 21 ∙ 9,1 = 191,1 m

b) Det neste vi skal finne er strekket øverst i borestrengen.
Vi bruker DDH til å finne vekt for hver type rør som er brukt i borestrengen, og beregner nødvendig lengde for å fylle brønnens lengde med rør:

Drill collar: 191,1 m, veier 170,04 kg/m

Heavy wall drill pipe: 102,30 m, veier 73,4 kg/m

Drillpipe: (2500 - 102,30 - 191,1) m = 2206,6 m, veier 33,58 kg/m

Vi setter så inn tallene i formelen for strekket (T) (husk å utvide formelen for Heavy Wall Drill pipe):

T =0,981·10-3·(LDP·PDP+LHWDP·PHWDP+LDC·PDC)·k

T =0,981·10-3·(2206,6 ·33,58+102,3·73,4+191,1·170,04)·0,819

T = 91,7 ∙103 daN

Dette svaret gir oss strekket øverst i borestrengen. Tallet 91,7·103 daN tilsvarer omtrent vekten i tonn, altså ca. 92 tonn. Dette gjør det lettere å vite om svaret virker rimelig, noe det gjør her.

c) Nå skal reservedrakrefter beregnes; altså det som kalles Margin of Overpull.
Formelen for RT:

RT = Ta - T

For å finne flytegrensen på røret, må vi slå opp i DDH, og finner at for det aktuelle borerøret, 5“, 19.5 lb/ft, Grade S-135, Premium Class, Connection 5 1/2" FH, er tensile yield strength 249,2 ∙103. Vi setter dette inn for Ta:

Ta = 0,9 · Te

Ta = 0,9 · 249,2 · 103

Ta = 224,3 · 103 daN

Vi setter inn tallene i formelen for RT:

RT = (224,3-91,7) ∙ 103 daN

RT = 132,6 ∙ 103 daN

d) Så skal vi finne sikkerhetsfaktoren, altså forholdstallet mellom lovlig last og lasten vi har i strengen, og setter inn i formelen for Fs:

Fs = TaT

Fs = 224,3 · 10391,7 · 103 = 2,45

Det er viktig å gi en kommentar til sikkerhetsfaktoren, for å vise forståelse. 2,45 er en ganske høy sikkerhetsfaktor, når vi vet at 1,5 er en vanlig nedre grense. Det betyr at vi har mye å gå på i tilfelle fastkjøring.
I dette eksempelet brukes det et borerør med kvalitet S135. Dette er en veldig god kvalitet, med høy styrke og dermed høy flytegrense. Det er et rør som har blitt mye brukt i Nordsjøen de siste årene.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 17.07.2017

Læringsressurser

Boring