Hopp til innhold

Fagstoff

Borevæskens sekundære funksjoner

Borevæskens sekundære funksjoner bidrar til en sikker, stabil og effektiv boreoperasjon.
Sekundære funksjoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Holde borekaks flytende

Når sirkulasjonen av borevæske stopper, skal faststoff (borekaks) forbli flytende i væsken. Det er viktig, ellers vil kaks kunne synke til bunnen av brønnen og legge seg rundt borekronen, og forårsake problemer som fastkjøring og lokale trykkoppbygginger når sirkulasjonene settes i gang igjen. Borekaks holdes flytende ved at borevæskens gel-egenskaper reguleres med tilsetningsstoffer.

Filtertapsreparasjon

Ved store tap av borevæske til formasjonen kan det tilsettes tapt sirkulasjonsmateriale (Loss Circulation Material (LCM)) for å tette mot lekkasje ut i formasjonen. En LCM-pille pumpes ned til området der væsken lekker ut i formasjonen og holdes der til lekkasjen tettes av partiklene i LCM-pillen. Deretter kan boringen fortsette uten mer tap til formasjonen.

Unngå boreproblemer med riktig sammensetning

Borevæsken skal også bidra til å redusere eller forhindre problemer under boring. Særlig boreproblemer som kan oppstå på grunn av svelling av leire- og saltformasjoner eller utvasking av leire-, salt- eller ukonsoliderte formasjoner.

Endring i hulldiameter. Illustrasjon.

Slike boreproblemer kan resultere i redusert stabilitet under boring, dårlig soneisolering, ekstra borevæske- og sementkostnader, dårlig hullrensing, fastkjøring av borestreng (stuck pipe) eller vanskelige fiskeoperasjoner.
Boreproblemer kan unngås ved rett valg av borevæske og tilsetningsstoffer, og ved å minimere tid i åpent hull.

Kjøle og smøre

Borevæsken skal også bidra til å kjøle og smøre borestreng og utstyr. Friksjon, spesielt mellom borekrone og formasjon, utvikler mye varme, og borevæsken som sirkuleres gjennom og forbi utstyret tar opp varme fra borekronen slik at denne blir nedkjølt.

Smøring er viktig for å redusere friksjon mellom borestrengen og fôringsrøret eller hullveggen i brønnen. I lange horisontale seksjoner kan friksjon være ekstra utfordrende. Bruk av oljebasert borevæske vil kunne redusere friksjonen mer enn bruk av vannbasert borevæske.

Overføre rotasjon til utstyr

Borevæsken skal overføre energi til nedihullsutstyr. Turbiner/motorer som brukes til å rotere borekronen settes i gang av borevæsken som strømmer gjennom utstyret. Borevæsken kan også gi energi til MWD/LWD-utstyr, og bidrar til å sende informasjon mellom måle-/loggeutstyr og overflaten ved hjelp av trykkpulser.
Borevæsken gir informasjon om formasjonen ved at borekaks kommer i retur slik at det kan undersøkes på overflaten. Den skal også være slik sammensatt at gass lett kan separeres fra borevæsken for å bli analysert på overflaten.

Well Samples

Borevæsken kan forebygge korrosjon på borestreng, fôringsrør eller overflateutstyr. Korrosjon kan føre til utvasking, avrivning, pumpesvikt eller lekkasje på overflaten. Væsken gir oppdrift mot deler av vekten på borestreng eller fôringsrør. Oppdrift er direkte proporsjonal med densiteten i borevæsken.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Boring