Hopp til innhold

Oppgave

Beregning av hydrostatisk trykk

Hydrostatisk trykk beregnes ved hjelp av dyp og densitet i væsken. Trykket kan derfor beregnes på ulike dyp og i ulike væsker.

Brønn framstilt som U-rør. Illustrasjon.

I en vertikal brønn er det borevæske med densitet 1,28 sg.

1 Brønnen er 3000 meter dyp, og den siste casingen er satt på 2650 meter.

  • Hva er det hydrostatiske trykket på bunnen av brønnen?
  • Hva er det hydrostatiske trykket ved casingskoen?
  • Hva er det hydrostatiske trykket på toppen av brønnen?

Vis utregningene.

2 I brønnen skiftes væsken til en tyngre borevæske med densitet 1,35 sg.

  • Hva er nå trykket på de samme punktene i brønnen?

3 Boringen fortsetter med samme borevæske, og brønnens dybde er nå 3500 meter. Siste casing ble satt ved 3200 meter.

  • Hva er trykket i bunnen av brønnen?
  • Hva er trykket ved casingskoen?

Løsningsforslag

Sist faglig oppdatert 18.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs