Hopp til innhold

Fagstoff

God borepraksis og håndtering av stuck pipe

Boreproblemer håndteres best og rimeligst ved å planlegge jobben grundig og gjennomføre i henhold til plan. Under boring er det viktig å observere signaler fra prosessen fortløpende, og gjøre mottiltak så raskt som mulig.
Kontrollpanel på oljerigg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vinduSentralt i emnet:

  • Boreproblemer håndteres best og rimeligst ved å planlegge jobben grundig og gjennomføre i henhold til plan.
  • Under boring er det viktig å observere signaler fortløpende og gjøre mottiltak så raskt som mulig.


Forebyggende tiltak

Under boring er det viktig å ha en god borepraksis for å prøve å unngå fastkjøring.
Boreren (driller) må ha gode rutiner for å sirkulere og "vaske" hullet rent for kaks før man stopper sirkulasjonen for å koble på et nytt stand. Hullet må også holdes fritt for kaks i borefasen, det gjøres ved hjelp av høy sirkulasjonsrate (hastighet) og god løfte-evne (riktig viskositet) på borevæsken.

Det er også viktig at borestrengen holdes i bevegelse når den er i åpent hull. Planlagte stopp må være så korte som mulig. Borepersonalet må følge med på boreparametere, og legge spesielt merke til når rotasjonsmomentet (torque) øker. En økning i torque kan være et signal på begynnende differential sticking.

Borepersonalet må ha god kjennskap til boreprogrammet og formasjonen det bores gjennom. Det er viktig at borevæsken har de egenskaper som er planlagt i boreprogrammet for å unngå differential sticking. Borevæsken overvåkes på returbehandlingssystemet og egenskapene kontrolleres av slamingeniøren med jevne mellomrom.

Korrigerende tiltak

Når skaden først har skjedd og stuck pipe er et faktum, finnes det ulike frigjøringsmetoder en driller kan prøve å bruke. Alt etter årsaken til fastkjøringen må driller prøve å jobbe med strengen enten oppover eller nedover.

Selv med kollapset casing prøver driller å arbeide med strengen, men da er utfallet ofte at man må forlate hullet. Da kan man skyte av strengen, isolere den tapte sonen med sement og bore sidesteg (side track).

Det vil i de fleste tilfeller ikke nytte å bruke slagverktøy (jar) på grunn av de store kreftene som virker på borestrengen når den er differential stuck. Vekten på borevæsken må reduseres, slik at trykkdifferansen blir mindre. Man kan pumpe olje, nitrogen eller små volum med viskøs væske med lav densitet (lett vektpille) ned i brønnen for å redusere gjennomsnittsvekten på brønnvæsken.

Selv om det gjøres tiltak for å redusere brønntrykket må man passe på at det hydrostatiske trykket til enhver tid er større enn formasjonstrykket, for å unngå tap av brønnkontroll. I noen tilfeller løsner strengen på grunn av den reduserte trykkdifferansen i hullet, ofte i kombinasjon med at driller prøver å trekke ut og man aktiverer en jar på strengen.

Driller må alltid prøve å rotere og frigjøre borestrengen, men noen ganger er eneste mulighet å frigjøre borestrengen over problemområdet. Da kutter man strengen eller skrur den av i en tool-joint over problemet. Resten av strengen ut av hullet og deretter prøver man å kjøre inn med en fiskestreng som har flere jarer og et verktøy som kan ta tak i toppen av den frigjorte strengen.

Dersom det ikke lar seg gjøre å frigjøre den fastkjørte strengen, kan man pumpe en sementplugg for å tette hullet. Deretter kan man bore et sidesteg ut av brønnen over problemområdet. I verste fall kan man ende opp med å plugge og forlate brønnen fullstendig.

Relatert innhold

Boreproblemer er problemer som oppstår når vi borer i vanskelige formasjoner, har høy brønnvinkel, komplisert brønnbane eller mister brønnkontroll.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Boring