Hopp til innhold

Fagstoff

Sirkulasjon i brønnen (boresimulator)

Bli kjent med kontrollpanelet som brukes under boring og sirkulering av væsker. Du skal observere friksjonstrykket etter hvert som vi endrer på væskestrømmen og væskehastigheten.
Tre elever og en lærer står rundt et drillers panel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet

  • klargjøring av manifold og ventiler
  • trykket i bunnen av brønnen når returen tas ut gjennom chokeline
  • sirkulasjonstrykk = friksjonstrykk

Øvelsen i hovedtrekk

Når vi borer, må vi alltid sirkulere væske i brønnen. Derfor skal du først klargjøre overflateutstyret for sirkulasjon. Når du starter pumpene, blir væske sirkulert innvendig i borerørene, ned i brønnen, ut i ringrommet og opp til slambehandlingsutstyret på overflata.

Denne øvelsen handler om å starte sirkulasjon riktig, lese av trykk, omdirigere returen gjennom BOP-en og observere hvordan trykket utvikler seg når vi tar returen ut gjennom .

Klargjøring av sirkulasjonssløyfen

Sirkulasjonssløyfen går fra pumpene til standpipe manifold, til top drive, inn i borestrengen, ut gjennom dysene i borekronen, ut i ringrommet (brønnen) og opp til returlinjen på overflata.

Når vi skal klargjøre for sirkulasjon, må vi sette ventilene på standpipemanifolden i riktig posisjon og passe på at ventilene i BOP-en står i åpen posisjon slik at det er åpent fra pumpa til brønnen og fra ringrommet til overflateutstyret.

Trykkavlesning

Først finner du et måleinstrument på drillers panel som viser leveringstrykk i systemet, og et måleinstrument som viser returtrykket. Trykket på leveringssiden kan måles ved pumpene, i standpipe manifold og i top-drive-overgangen til borerørene.

Når BOP-en stenges rundt borestrengen, må vi åpne chokeline-ventilene slik at returen kommer til overflata gjennom chokemanifolden. Målepunktet for returtrykk ligger i chokeline foran . Det betyr at vi kan måle hvor mye trykk som oppstår når vi struper innvendig i choken.

Når du skal sammenligne trykkutvikling i ulike situasjoner, er det viktig at du velger ett avlesningspunkt for leveringstrykket (drillpipe pressure) og ett for returtrykket (casing pressure) og bruker det samme under hele øvelsen.

Simulatorøvelse – måling av friksjonstrykk

Øvelsen kan skrives ut fra dette dokumentet:

Simulatorøvelse om sirkulasjon og friksjon

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 18.07.2017

Læringsressurser

Boring