Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om drill-in fluid (DIF)?

Disse setningene trenger hjelp av deg til å bli ferdige. Husker du fakta om denne typen borevæske?

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs