Hopp til innhold

Fagstoff

Borestrengen

For å bore en brønn trenger man borerør, vektrør og tunge borerør. Rørene skrus sammen og brukes til å bringe borekronen til bunnen i brønnen og ut igjen, til å gi vekt til borekronen og til å danne en lukket forbindelse til overflaten.
Ulike typer borerør. Foto.

Borerørene

Felles for alle typer borerør er at de fraktes til riggen med supplybåt eller følger riggen ut fra land. Om bord på riggen blir borerørene lagt ut på pipe-dekk og sortert etter type. Alle rørene kontrollmåles på lengde. Det noteres en tally for hvert rør, og lengden skrives også på rørets utside.

Deretter drifter man borerørene, som er å sjekke indre diameter (ID) og ytre diameter (OD). Rørene må ha en minimum ID som er krav for å kunne kjøre dart, loggeverktøy og lignende innvendig. OD må holdes innenfor en maksimumsgrense slik at ikke rørene kjører seg fast i utstyr på vei inn eller ut av brønnen, og slik at væskene som pumpes forbi, ikke får for stor friksjon.

I dette emnet skal vi se nærmere på de ulike typene borerør som brukes, og hvilke oppgaver de har.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 28.05.2017

Læringsressurser

Boring