Hopp til innhold

Fagstoff

Borekronen må roteres

Det er ikke nok å ha borestreng og borekrone i brønnen – for å bore i stein må det både rotasjon og kraft til.
Boredekksarbeidere. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rotasjon på borekronen

Borekronen kan roteres på to ulike måter. Den kan roteres ved hjelp av en boremaskin som henger i boretårnet, en . En annen metode er å bruke en slam-motor i borestrengen, som roterer kun borekronen.

Tårnboremaskinen

Alle rørene i borestrengen er skrudd sammen og fungerer som et langt rør ned til borekronen. I toppen er borestrengen koblet til en boremaskin som henger i boretårnet. Boremaskinen er skrudd inn i gjengene i det øverste borerøret. Boremaskinen, som heter «top drive» på engelsk, kan rotere borestrengen slik at den roterer helt til bunnen der borekronen er. Dersom man bruker denne metoden, roterer hele borestrengen fra overflaten til og med borekronen.

Når man starter rotasjonen i borestrengen på overflaten, må strengen roteres mange ganger før borekronen starter sin rotasjon. Det betyr at borestrengen blir vridd.

Slam-motoren

Animasjon som viser boremotoren som er montert i nedre del av borestrengen. Den roterer når det pumpes borevæske mellom akslingen og ytterveggen. Akslingen er koblet til borekronen og overfører rotasjonen. Illustrasjon.

Dersom vi ikke skal rotere hele borestrengen, kan vi montere en slam-motor i borestrengen. Den settes inn like ovenfor borekronen. Slam-motoren starter rotasjonen av borekronen når det sirkuleres borevæske gjennom borestrengen med en gitt hastighet.

Slam-motoren har en spiralformet aksling i midten, som roterer når det pumpes slam forbi den. Borekronen er festet til akslingen og roterer sammen med slam-motoren.

Vekt på borekronen

Når borekronen roterer, er den klar til å bore i steinen. Men uten vekt på borekronen vil den ikke klare å bryte løs biter av fjellet. Derfor setter vi ned borestrengen mot bunnen av hullet. Det er ikke uvanlig å bore med mellom 15 og 30 tonn vekt på borekronen. Det kalles weight on bit (WOB) på engelsk.

Vekten på borekronen får vi ved å sette ned borestrengen på bunnen av hullet og deretter fortsette å senke borestrengen på overflaten. Da kan vi lese av på instrumentene hvor mye vekt som er på bunnen, og hvor mye vekt som henger igjen i toppen. Vi setter aldri ned hele vekten av borestrengen. Det er ikke nødvendig.

Med vekt og rotasjon på borekronen vil tennene i borekronen knuse og male fjellet til småstein, som sirkuleres ut av borehullet med borevæsken.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 30.11.2020

Læringsressurser

Boring