Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om borerør?

I denne oppgaven skal du bruke tabeller for å finne svarene. Det gir deg trening i å finne fram i ulike oppslagsverk som er vanlige å bruke i boring og brønnservice.

Sist faglig oppdatert 18.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs