Hopp til innhold

Øvelse

Hva kan du om platetektonikk?

Interaktiv oppgave om platetektonikkens påvirkning på jordskorpa. Hvilken retning beveger platene seg og hvilke resultater gir det? Plasser ord og bilder på riktig sted.

LK06
Sist oppdatert 17.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Om faget Boring