Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om geologiske prosesser?

Sjekk deg selv i fakta om kontinentalplater, platetektonikk, erosjon og avsetning. Jordens overflate er i endring. Hva husker du?

Sist oppdatert 03.10.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Om faget Boring