Hopp til innhold

Fagstoff

Dannelse og lagring av olje og gass

For at olje og gass skal fanges i feller, må alt stemme. Kilden må avsettes i et perfekt miljø og utsettes for riktig temperatur og trykk over lang tid. Reservoarbergartene må være porøse for å kunne lagre olje, og over reservoaret må det være en tett bergart som holder det hele på plass.

For at reservoarene skal ende opp som drivverdige, må kilden, modning og felledannelsen komme på rett sted og til riktig tid i forhold til hverandre.

Vi antar at prosessene som former dagens strender og elver, er de samme som formet fortidens kystlinjer og store elvesystemer. Ved å studere disse moderne avsetningsmiljøene kan geologene lære mye om dannelsen av millioner år gamle reservoar- og kildebergarter på norsk sokkel. Nåtiden er altså nøkkelen til fortiden.

Relatert innhold

Sedimentære bergarter er avsatt som små partikler og senere herdet til fast bergart. Sedimentære bergarter har en viktig rolle i oljefellene.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 11.05.2017

Læringsressurser

Om faget Boring