Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet

Personer med psykiske lidelser har ofte utfordringer med rus, og personer som er rusmiddelavhengige, er mer utsatt for psykisk sykdom enn andre. Behandlingstilbudene for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddellidelser er derfor ofte lokalisert på samme sted for ei mer helhetlig behandling.

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet