Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Psykiske lidelser og rusmisbruk

Personer med psykiske lidelser har ofte utfordringer med rus, og personer som er rusavhengige, er mer utsatt for psykisk sykdom enn andre. Behandlingstilbudene for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser er derfor ofte lokalisert på samme sted slik at behandlingen kan bli mer helhetlig.

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk