Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Sykdom og skader i nervesystemet

Nervesystemet består av sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Sykdommer i nervesystemet kalles nevrologiske sykdommer.

Læringsressurser

Sykdom og skader i nervesystemet