Hopp til innhold

Oppgave

Tiltak ved Parkinsons sykdom

Sykepleien for en pasient med Parkinsons sykdom bør ha som mål at pasienten skal opprettholde sin funksjonsevne og være selvhjulpen lengst mulig. Som helsefagarbeider vil du møte pasienter med Parkinsons sykdom både hjemme og på institusjon.

Kvinnelig helsefagarbeider på tur med kvinnelig pasient med rullator. Foto.

Aktivitet og trening er viktig for å forebygge forverring av Parkinsons sykdom.

Individuelle oppgaver

 1. Beskriv hvordan du vil planlegge morgenstellet for en person med Parkinsons sykdom. Begrunn forslagene.
 2. Mennesker med Parkinsons sykdom kan ha en del problemer i forbindelse med ernæring og måltid. Foreslå tiltak og begrunn disse. Sammenlign og diskuter svaret med en medelev.
 3. Hvorfor er det ekstra viktig med god søvn og hvile for mennesker med Parkinsons sykdom?
 4. En del mennesker med Parkinsons sykdom kan ha problemer med å komme i gang når de skal bevege seg. Hva kan du som helsefagarbeider gjøre for å hjelpe pasienten i gang?
 5. Foreslå tiltak som kan gjøre det lettere for en pasient med Parkinsons sykdom å snu seg i senga.
 6. Hvilken hudpleie vil du foreslå for en pasient med Parkinsons sykdom? Begrunn svaret.
 7. Hvem kan være aktuelle samarbeidspartnere for å gi et best mulig tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom? Begrunn svaret.

 8. Mange pasienter med Parkinsons sykdom kan være immobile.

  1. Hvilke komplikasjoner kan disse pasientene være spesielt utsatte for? Begrunn svaret.

  2. Hvordan vil du som helsefagarbeider forebygge disse komplikasjonene? Begrunn svaret.

 9. Hvilke hjelpemidler kan være aktuelle for en person med Parkinsons sykdom når det gjelder
 • ernæring
 • personlig hygiene
 • aktivitet og mobilisering

Gruppeoppgave

Parkinsons sykdom oppstår når nerveceller i hjernen ikke lager nok dopamin. Dopamin er et signalstoff (nevrotransmitter) nervecellene trenger for å sende signaler rundt i hjernen og ut i kroppen.

 1. Lag ei tegning med to identiske nerveceller og sett inn stikkord over hvilke komponenter ei nervecelle består av.

 2. Bruk tegninga til å forklare for en medelev hvordan disse kommuniserer med hverandre ved signalstoff (nevrotransmitter), og hva som utløser den kjemiske substansen som dopamin består av.

 3. Deretter bruker medeleven sin egen tegning til å forklare hva som skjer når signalstoffet mangler, som ved Parkinsons sykdom.

Sist faglig oppdatert 13.06.2022
Skrevet av Birgit Flaten, Wenche Heir og Odd Ragnar Myhr

Læringsressurser

Sykdom og skader i nervesystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter