Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Smittsomme sykdommer

Når fremmede mikroorganismer trenger inn i kroppen til en organisme, kan det føre til at den indre likevekten blir forstyrret, og at det oppstår sykdom. Virale og mikrobielle sykdommer er smittsomme og kan overføres mellom individer.

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer