Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Forstyrrelser i hormonsystemet

Hormonsystemet, som også kalles det endokrine systemet, utgjør sammen med nervesystemet det vi kaller kroppens signalsystem. Forstyrrelser eller sykdom i hormonsystemet gir ulike symptomer avhengig av hvilke hormonproduserende kjertler som er rammet.

Læringsressurser

Forstyrrelser i hormonsystemet